SEO, også kendt som søgemaskineoptimering, har været gennem en længere udvikling siden 1990erne med skiftende tricks, tilgange og (mod)svar fra bl.a. Google. Næste større skridt i denne udvikling er AEO, også kaldet answer engine optimization, som er udløst af den store udbredelse af voice search og intelligente søgeassistenter i bl.a. vores mobiltelefoner. Læs med her og bliv klogere på AEO og hvordan du kan arbejde med det.

Den øgede brug af voice search og intelligente søgeassistenter, såsom Siri på iOS, Google Assistent på Android og Amazon Alexa, betyder, at brugerne søger på en helt ny måde. Hvor man tidligere typisk tastede en række søgeord i Google og andre søgemaskiner, så søger man nu i stigende grad via ens stemme og med spørgsmål og længere sætninger.

Det betyder f.eks. at en tekstsøgning som “cykelhandler københavn” oftere vil blive formuleret verbalt som “hvor finder jeg den nærmeste cykelhandler i København”.

En ting er dog at formulere søgninger som verbale spørgsmål, noget andet er den måde resultaterne leveres på. For i langt de fleste tilfælde vil der ved voice search kun blive leveret ét enkelt resultat som verbalt lyd-svar fra søgeassistenten.

Det er en noget anderledes situation, end den vi er vandt til omkring de traditionelle søgeresultater, hvor man typisk kæmper om at være blandt de første 10 resultater. Det betyder også, at søgeassistenterne ønsker at være ekstra sikre på kvaliteten og relevansen af det ene svar, som de finder til brugeren.

Det giver alt sammen en række nye udfordringer (og muligheder) rent SEO-mæssigt, som du kan læse mere om her.

Skriv verbalt

Normalt skelner vi mellem det sprog, vi bruger i tekster, og det sprog, vi taler. Du har sikkert også engang fået at vide, at du bør undgå “talesprog” i dine tekster. Det bliver dog vendt på hovedet med AEO og voice search, for her er det netop det talte sprog – det verbale – der er i centrum. Det er sådan brugerne formulerer deres søgninger – verbalt og som spørgsmål. Det bør dine tekster og din SEO indsats tage hensyn til, hvis du vil udnytte de nye muligheder.

Du fx imødegå det ved at skrive verbalt – altså i talesprog – så du bedre rammer det sprog og de spørgsmål, som brugerne benytter. Dog med forbehold for at det også skal passe til dit brand og din generelle kommunikation.

Skriv i spørgsmål og svar

Endnu en måde at imødegå de nye udfordinger og spørgsmål, som AEO og voice search introducerer, er, at skrive i spørgsmål og svar. Du kan i den forbindelse med fordel læse lidt mere om, hvordan du finder ud af, hvad dine målgrupper og kunder søger (og spørger) efter i min anden artikel “Hvad skal man skabe indhold om“.

Spørgsmål-svar-formuleringer kunne være noget i retningen af “du tænker måske ofte [spørgsmål]”, “måske har du tænkt over [spørgsmål]”, “når du tænker [spørgsmål]”, “mange tænker [spørgsmål]”, “de fleste spørger sig selv [spørgsmål]” eller “hvis du leder efter [spørgsmål]” osv. Mulighederne er mange – og de skal selvfølgelig tilpasses dine produkter, ydelser og målgrupper.

Bemærk, at der helt sikkert vil være – og nok allerede er – en afsmittende effekt mellem traditionel tekstsøgning og voice search. I takt med at brugerne vænner sig til at søge med spørgsmål og længere sætninger, så vil den adfærd garanteret følge med over i de situationer, hvor de søger via tekstinput. Sådan går det ofte, når nye vaner og teknologi indfinder sig.

Lav en central FAQ

En anden oplagt måde et imødegå AEO og voice search er ved at skabe en FAQ (en liste med ofte stillede spørgsmål) på din hjemmeside, da en FAQ helt naturligt vil være opbygget af spørgsmål og svar.

Sørg dog for en skabe en struktur med en oversigtsside og separate undersider til de enkelte spørgsmål og svar, så du får mest muligt ud af de individuelle spørgsmål og svar rent SEO-mæssigt.

Ligger det hele på én side, så kommer du til at skyde med spredehagl og udvander effekten – man bør typisk ikke SEO optimere efter mere end et til tre søgeord pr. side. Det kan du læse mere om i min tidligere artikel “Seo og søgemaskineoptimering“.

Lav Q&A indhold til dine produkter og services

Udover en central FAQ på din hjemmeside, så bør du også lave Q&A indhold (spørgsmål og svar) til de enkelte produkter og services på din hjemmeside.

Der giver dig endnu en mulighed for at imødegå AEO og voice search ved at integrere tekst formuleret som spørgsmål og svar. Derudover er det også en fin service til dine kunder, som kun vil give dem en endnu bedre oplevelse på din hjemmeside.

Tænk lokalt og optimer dine virksomhedsprofiler

Mange vil spørge deres voice search søgeassistenter om hvor “nærmeste X er”, da man ofte vil benytte funktionen på farten, hvor håndfri betjening er mest optimalt. Derfor kan du med fordel tænke lokalt i din AEO indsats ved at formulere spørgsmål hvor “nærmeste” indgår.

Du bør desuden sørge for at være repræsenteret og opdateret på diverse online korttjenester (Google Maps, Apple Maps etc.) og virksomhedsprofiler (Google My Business, Yelp Etc.), som de intelligente søgeassistenter også trækker på. Her finder de bl.a. adresser, webadresser, åbningstider og anmeldelser.

Gør al nødvendig information tilgængeligt

Hvis du vil gøre dig håb om at få din hjemmeside i betragtning til et voice search søgeresultat, så bør alle nødvendige informationer være tilgængelige for søgemaskinerne og de intelligente søgeassistenter.

Det betyder typisk, at du som en del af din AEO indsats bør sikre, at informationer som adresse, åbningstider, priser, menuer o.lign. alle er tilgængelige, da de kan indgå i søgespørgsmål fra brugerne, der fx kan søge efter den “nærmeste”, “åbne”, “billige”, “til under X kroner” osv.

Bemærk, at Google allerede på nuværende tidspunkt er imponerende intelligent og forstår sproglige sammenhænge og betydninger i vid udstrækning. Det ses fx når du får præsenteret et “snippet” (preview af indhold) i toppen af søgeresultaterne, som Google har fundet særligt relevant som svar på din søgning – det er også et godt eksempel på Googles forsøg på at finde ét definitivt svar på dit spørgsmål.

Gør dit indhold ekstra forståeligt for søgemaskinerne ved hjælp af struktureret data

Du kan også med fordel hjælpe Google og andre søgemaskiner med at forstå din hjemmeside, forretning, produkter og ydelser endnu bedre – på det tekniske niveau – som en del af din AEO indsats.

Helt konkret kan det bl.a. gøres ved at strukturere din hjemmeside og dens indhold ved hjælp af Schema.org’s semantiske tags og HTML5’s muligheder for at markere forskellige områders betydning.

Når du fx søger efter flybilletter, biograftider, anmeldelser ell.lign. på Google og får leveret små “snippets” (previews) med oversigter over flyrejser, spilletider eller ratings af film og bøger, så trækkes der typisk på bl.a. Schema.org tags.

Disse tags, som befinder i koden bag den tekst du ser på hjemmesiden, fortæller helt konkret, hvad der findes på den pågældende hjemmeside (dvs. hvilken type information/vare/ydelse osv. der er tale om) og hvilke parametre det har (fx karakter/tid/pris).

Tilsvarende kan HTML5 koden – det sprog man i dag benytter til at designe hjemmesider med – definere forskelige områder på selve siden, så Google og andre kan skelne imellem dem. Det kan fx være sidehoved, indhold, sidefod osv.

Både Schema.org og HTML5 kan være teknisk udfordrende at implementere for den gennemsnitlige bruger. Er det ikke noget du selv kan overskue, så sørg i hvert fald for at have med i dine krav, når du beder om tilbud på en ny hjemmeside.

Har du allerede en hjemmeside af nyere dato, så er den formodentlig allerede kodet i HTML5. Er der ikke Schema.org tags på siden, så kan de ofte sættes op via et plugin i dit CMS-system (hjemmesideprogram, såsom WordPress).

Styrk din autoritet og troværdighed

I søgemaskinernes og de intelligente søgeassistenters jagt på det ene og definitive svar bliver autoritet og troværdighed helt afgørende – og dermed noget de tillægger stor vægt.

Google vil typisk inddrage engagement på sociale medier, omtale – generelt og på sociale medier – og ikke mindst anmeldelser i sin vurdering. Det er i øvrigt alt sammen data, som Google i dag kan tilgå og forstå netop på grund af en øget brug af struktureret data hos de større digitale aktører.

Derfor bør du også have fokus på at passe og optimere dit brand og omdømme på de digitale platforme, hvis du vil have en chance indenfor AEO og voice search.

Husk mobiloptimering og pagespeed

Hvis du ikke allerede har optimeret din hjemmeside til mobiltelefoner, små skærme og hurtig indlæsning (pagespeed), så bør du straks få det gjort.

Google ser på både mobileoptimering og pagespeed som kriterier for din placering i søgeresultaterne, og derudover bruger flere og flere deres mobiletelefon til at gå på nettet med – og de færreste gider vente på en langsom hjemmeside.

Derfor det vigtige faktorer – især i forhold til din indsats omkring AEO og voice search, som netop kredser om mobiltelefoner og ikke mindst strammere kriterier for at indgå i et søgeresultat.

Husk den traditionelle SEO

AEO, answer engine optimization og voice search er næste skridt indenfor SEO, men traditionel SEO er stadig vigtigt og bør ses som det grundlag, AEO skal stå ovenpå.

Derfor skal din traditionelle SEO indsats stadig være på plads og vedligeholdes, så du kan arbejde med AEO i forlængelse af den og lade de to spille sammen. Du kan læse mere om seo og søgemaskineoptimering i min tidligere artikel.

AEO og voice search er relativt nyt og meget kan ske

AEO, answer engine optimization og voice search er stadig relativt nyt, og der kommer helt sikkert til at ske rigtig meget i takt med, at det udbredes via mobiltelefoner, smarte højtalere og andre devices – og ikke mindst tilpasses brugernes behov og adfærd.

Derfor kan meget ændre sig på området, og der skal sikkert også eksperimenteres lidt, men du kan med fordel komme tidligt med på vognen og høste fordelen af den mindre konkurrence og desuden være skarpere på AEO end den del af markedet, der først kommer på senere.

Så kast dig ud i det og følg udviklingen – det vil jeg i hvert fald gøre.

Opsummering af tips til AEO, answer engine optimization og voice search

 • Skriv verbalt
 • Skriv i spørgsmål og svar
 • Lav en central FAQ
 • Lav Q&A indhold til dine produkter og services
 • Tænk lokalt og optimer dine virksomhedsprofiler
 • Gør al nødvendig information tilgængeligt
 • Gør dit indhold ekstra forståeligt for søgemaskinerne ved hjælp af struktureret data
 • Styrk din autoritet og troværdighed
 • Husk mobiloptimering og pagespeed
 • Husk den traditionelle SEO
 • AEO og voice search er relativt nyt og meget kan ske

Tak fordi du læste med og held og lykke med arbejdet.

Andreas